बर्रो

आयुर्वेद

औषधिको रुपमा बहुउपयोगी बर्रोको प्रयोग

हाम्रो जंगलमा लगाउन सकिने बर्रो बहुउपयोगी औषधिको रूपमा प्रयोग हुदै आएको छ । ठाउँ अनुसार यसको नाम फरक-फरक छ ।

Read More
स्वास्थ्य

औषधिको रुपमा बर्रोको प्रयोग

बर्रो हाम्रै जंगलमा प्राय: यदाकदा हुन्छ तर यो पनि अहिले लोपोन्मुख हुन थालेको छ । प्राकृतिक सम्पदामा ध्यान दिन नसक्नाले

Read More
error: Content is protected !!