रिस

जीवनशैली

रिस नियन्त्रण गर्ने उपायहरु

भनिन्छ रिस हो मानिसको शत्रु, रिसैले सव नासिने, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सव भासिने । त्यसैले मानिसले रिसलाई नियन्त्रण गर्नु

Read More
टिप्स

रिस कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

रिस कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भनिन्छ रिस हो मानिसको शत्रु, रिसैले सव नासिने, रिसैले उठ्छ झगडा, रिसैले सव भासिने। त्यसैले मानिसले

Read More
error: Content is protected !!