कब्जियत

घरेलु उपचार

मानिसको सवैभन्दा ठूलो शत्रु कब्जियतको घरेलु उपचार

Constipation लाई नेपाली भाषामा कब्जियत भन्दछन् । मल निष्कासनको स्वभाविक आवृतिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल

Read More
स्वास्थ्य

कब्जियत र यसको उपचार

कब्जियत र यसको उपचार । मल निष्कासनको स्वाभाविक आवृत्तिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने

Read More
स्वास्थ्य

जान्नुहोस् ! कब्जियतका लक्षणहरु र जोखिमहरु

कब्जियतका लक्षणहरु र जोखिमहरु । मल निष्कासनको स्वाभाविक आवृत्तिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था

Read More
स्वास्थ्य

जान्नुहोस् ! कब्जियतको कारण र उपचार

जान्नुहोस् ! कब्जियतको कारण र उपचार । आजकल अधिकांश व्यक्तिहरू कब्जियत रोगको चपेटामा देखिन्छन् । हरेक व्यक्तिलाई २४ घण्टामा एक पटक दिशा

Read More
स्वास्थ्य

कब्जियत र यसको उपचार

कब्जियत र यसको उपचार । मल निष्कासनको स्वाभाविक आवृत्तिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने

Read More
error: Content is protected !!