पिनास

स्वास्थ्य

पिनासको औषधि र मेरो अनुभव

पिनासको औषधि र मेरो अनुभव । सुन्दा कागजको टुक्रा तर औषधि भने अनौठो कुरो रहेछ । हामीले यस्ता वस्तुको उपयोगबारे

Read More
स्वास्थ्य

जान्नुहोस् ! पिनासको रोकथाम र बच्ने उपाय

पिनासको रोकथाम र बच्ने उपाय । पिनासलाई डाक्टरी भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ । साइनोसाइटिस भनेको नाक वरिपरिका पिनास ग्रन्थीहरू (साइनास) को इन्फ्लामेसन

Read More
स्वास्थ्य

जान्नुहोस् ! पिनासको कारणहरू, लक्षणहरू र निदान विधि

पिनासको कारणहरू, लक्षणहरू र निदान विधि । पिनासलाई डाक्टरी भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ । साइनोसाइटिस भनेको नाक वरिपरिका पिनास ग्रन्थीहरू (साइनास) को

Read More
लेखहरुस्वास्थ्य

पिनासको दोहोलो

पिनासलाई डाक्टरी भाषामा साइनोसाइटिस भनिन्छ । साइनोसाइटिस भनेको नाक वरिपरिका पिनास ग्रन्थीहरू (साइनास) को इन्फ्लामेसन अथवा (सुनिएर रातोतातो भई दुख्नु

Read More
error: Content is protected !!