मिर्गौला

चिकित्सा विज्ञान

मिर्गौला फेल भएको कसरी थाहा पाउने ?

मिर्गौला सम्बन्धीत रोगमा हरेक व्यक्तिको सोच फरक फरक देखिन्छ । यस्को बारेमा राम्रो जानकारी हरेकलाई हुन आवश्यक छ । मिर्गौलाको

Read More
खानपान

मिर्गौलाको पथरी हुँदा के खाने ? के नखाने ?

मिर्गौलाको पथरी हुँदा के खाने ? के नखाने ? मृगौलाको पथरीको रोकथाम तथा उपचारमा भोजन व्यवस्थापनको ठूलो महत्व छ ।

Read More
स्वास्थ्य

मिर्गौलाको पत्थरी फाल्ने घरेलु उपाय

मिर्गौलाको पत्थरी आजकल आम भएको छ । यस्तो हुनुको पछि सवैभन्दा ठूलो हात भनेको पानी (water) लाई मानि एको छ

Read More
error: Content is protected !!