Uncategorized

अब छोराछोरीलाई अंश होइन, शिक्षा र संस्कार दिनुपर्छ

अब छोराछोरीलाई अंश होइन, शिक्षा र संस्कार दिनुपर्छ

१) ठिक

२) बेठिक

आदरणीय पाठक बर्गहरुमा के जानकारी गराउछौ भने यो सर्वेक्षणको नतिजा केहि समयपछी हामी प्रकाशित गर्नेछौ ।

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!