सूचना प्रविधि

नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ताको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला

नयाँ उद्योग दर्ता तथा पेटेन्ट दर्ता थप जानकारीको लागि उद्योग विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
उद्योग विभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं, नेपाल
फोनः +९७७ ०१ ४२६१२०३, ४२६१३०२, ४२६११६८, ४२६११६९
फाक्सः +९७७ ०१ ४२६१११२
इमेलः [email protected]
वेबसाइटः http://www.doind.gov.np

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!