लेखहरुविज्ञान

हालसम्म कार्यरत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीहरुको नामावली

Gopal Bhandari
गोपाल भण्डारी

हालसम्म कार्यरत विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीहरुको नामावली यस प्रकार छ :

क्र.सं.

नाम पद मन्त्रालय

मिति

श्री रामकृष्ण आचार्य मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५३।०२।२८

श्री बुद्धिमान तामाङ मन्त्री विज्ञान तथाप्रविधि मन्त्रालय

२०५३।०९।२४

श्री मीर्जा दिलसाद वेग

सहायकमन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५३।०९।२४

श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५३।१२।१२
श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५४।०२।२९

श्री प्रेम बहादुर भण्डारी मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५४।०५।१३

डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५४।०६।२१
श्री राजीव पराजुली मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५४।०८।१८

श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५४।०१।०२

श्री ओमकार श्रेष्ठ मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५५।०५।१०
१० श्री राजदेव गोइत राज्यमन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५५।०५।१०

११

श्री भीमबहादुर रावल मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५५।०९।१०

१२

श्री ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५६।०२।१७

१३ श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५६।०३।१६

१४

श्री चक्र प्रसाद बास्तोला मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५६।११।२७
१५ श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५६।१२।०८

१६

श्री सुरेन्द प्रसाद चौधरी मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५७।१२।२५

१७

श्री शेर बहादुर देउवा प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५८।०४।११

१८ श्री भक्त बहादुर बलायर राज्यमन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०५८।०७।०२

१९

डा. उपेन्द्र देवकोटा मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०५९।०६।२५
२० श्री सुर्य बहादुर थापा प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६०।०२।१९

२१

श्री सुर्य बहादुर थापा प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६०।०४।१९

२२

श्री शेर बहादुर देउवा प्र.म. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६१।०२।२८
२३ श्री बलराम घर्ती मगर मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६८।०३।२१

श्रीमति प्रतिमा राणा राज्यमन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६१।०३।२१

२४

श्री तुलसी गिरी उपाध्यक्ष विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६१।११।०३
२५ श्री प्रकाश कोइराला मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६२।०३।३०

श्री प्रकाश कोइराला

मन्त्री वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय २०६२।०८।२२
२६ श्री प्रताप राम लोहार सहायकमन्त्री वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय

२०६२।०८।२२

२७

श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला प्र.म. वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय २०६३।०१।१९
श्री मानबहादुर विश्वकर्मा राज्यमन्त्री वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय

२०६३।०१।१९

२८

श्री महन्त ठाकुर मन्त्री वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय २०६३।१२।१८
२९ गणेश शाह मन्त्री वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६५|०५|६

३०

माधव कुमार नेपाल प्रधामन्त्री वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६६|०२|११

३१

माधव कुमार नेपाल प्रधामन्त्री वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६६|०३|१०

३२ ईन्द्रप्रसाद ढुंगेल मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६६|०५|१७

३३

गंगालाल लुलाधर मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २०६६|१२|०३

३४

लेखराज भट्ट मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६८|०४|१६

३५ बाबुराम भट्टराई प्रधामन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

२०६८|०५|१२

३६

कल्पना धमला मन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय २०६८|०७|२२
३७ डा. केशवमान शाक्य मन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

२०६९|०२|०५

३८

खीलराज रेग्मी प्रधामन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय २०६९|१२|०१
३९ उमाकान्त झा मन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

२०६९|१२|०५

४०

सुशील कोइराला प्रधामन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय २०७०|१०|२८
४१ खड्ग प्रसाद ओली प्रधामन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

२०७२|०६|२५

४२ विश्वेन्द्र पासवान मन्त्री विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय

२०७२|०७|१९

४३

शिवलाल थापा मन्त्री विज्ञान  तथा  प्रविधि  मन्त्रालय २०७३|०९|१७
४४ पुष्पकमल दाहाल प्रधामन्त्री विज्ञान  तथा  प्रविधि  मन्त्रालय

२०७३|०४|२०

४५ प्रेम बहादुर सिंह मन्त्री विज्ञान  तथा  प्रविधि  मन्त्रालय

२०७३|११|२७

४६

श्री शेर बहादुर देउवा प्रधामन्त्री विज्ञान  तथा  प्रविधि  मन्त्रालय

२०७४|०२|०७

स्रोत :  विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल

साइन्स इन्फोटेक

साइन्स इन्फोटेक अनलाईन पत्रिका हो ।

Leave a Reply

error: Content is protected !!